Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Villa leBec

中国上海市

著名的米其林星级主厨 勒贝克-尼古拉斯将他的餐馆搬到了上海的一个美丽别墅当中。餐厅地面铺设了烟熏色橡木木地板配以自然的颜色阶梯变化。

寻找产品规格

在社交媒体上追随上海爱莎地板有限公司

facebook linkedin pinterest